Как да се подготвят файловете за печат на печатни рекламни изделия

Тъй като получаваме готови файлове за печат на печатни рекламни материали Ви показваме на какви критерии трябва да отговарят те, за да се получат качествени рекламни материали.
Дизайн Инженеринг ООД НЕ носи отговорност за крайния резултат на подаден от клиента файл (в този случай ние само го отпечатваме).
Дизайн Инженеринг ООД НЕ носи отговорност за правописни грешки при готов подаден файл за печат.
Дизайн Инженеринг ООД НЕ носи отговорност за качеството на изображенията на подаден от клиента файл за печат.
Ние носим отговорност за хартията, тиража, срокът за изпълнение и всички подробности описани в офертата.
Отговорността относно качеството на отпечатъка е на този, който е извършил предпечата.

Видове файлове за печат: .CDR, .PDF, .TIF, .JPG, .EPS и .PSD.
Цветност: CMYK
Резолюция: най-малко 300 dpi
Шрифтове: конвертирани в криви
Увеличаване на размера за рязане: най-малко с 2 mm от всяка страна за рязане
Безопасна зона: най-малко 3 mm преди края

Надяваме се нашите клиенти да се съобразяват с тези критерии, за да остават доволни от материалите си.